Om oss

​Reflekspartner har levert refleksutstyr til skoler og barnehager i samråd med store og små aktører i det lokale næringslivet, Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk i over 20 år. Vårt hovedfokus er å produsere refleksvester og utstyr av god kvalitet for å holde barn synlig i trafikken. Hils på oss i Stensarmen 16 i Tønsberg.
Ønsker du å gjøre de unge lovende tryggere i trafikken? Kontakt oss for å høre mer om hvordan din bedrift kan sponse trafikksikkerhet her.
Vi deler årlig ut refleksvester til første- og femteklassinger (sykkelklassen) i flere fylker, men vårt mål er selvfølgelig at alle førsteklassinger og alle i klassetrinnet hvor de begynner å sykle skal ha refleksvest, i hele Norge uten unntak!
I svært mange kommuner gjør skolene en kjempejobb med fokus på trafikksikkerhet og bruk av refleks. Noen skoler har konkurranser med premiering av de som oftest har husket å bruke refleksvest, og på mange skoler er vesten obligatorisk på skoleveien.
I flere kommuner er politiet involvert i utdelingen av vestene, og refleksvestene blir ofte utdelt i forbindelse med trafikksikkerhetsdager. Det er heller ikke uvanlig at sponsor selv er med på utdelingen, og ofte er lokal presse til stede.
Denne typen sponsing gir god omdømmebygging for firmaet, noe av grunnen til at våre samarbeidspartnere fortsetter med sponsing av refleksvester år etter år.