Bli Sponsor

Ta kontakt med oss

I samarbeid med lojale sponsorer og lokale myndigheter har Reflekspartner delt ut refleksvester til barn over hele Norge i over 20 år. Vi deler årlig ut refleksvester til første- og femteklassinger (sykkelklassen) i flere fylker, men vårt mål er selvfølgelig at alle førsteklassinger og alle i klassetrinnet hvor de begynner å sykle skal ha refleksvest, i hele Norge uten unntak! I svært mange kommuner gjør skolene en kjempejobb med fokus på trafikksikkerhet og bruk av refleks. Noen skoler har konkurranser med premiering av de som oftest har husket å bruke refleksvest, og på mange skoler er vesten obligatorisk på skoleveien. I flere kommuner er politiet involvert i utdelingen av vestene, og refleksvestene blir ofte utdelt i forbindelse med trafikksikkerhetsdager. Det er heller ikke uvanlig at sponsor selv er med på utdelingen, og ofte er lokal presse til stede.
Denne typen sponsing gir god omdømmebygging for firmaet, noe av grunnen til at våre
samarbeidspartnere fortsetter med sponsing av refleksvester år etter år.